Despre Noi

Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj  ( DJS Cluj  ), instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică (INS), este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial, îndeplinind în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile Institutului Naţional de Statistică.

Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea şi analiza datelor statistice, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic, necesare elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului Cluj, realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de către INS, publicarea şi diseminarea datelor statistice.

În realizarea obiectului de activitate, ce se întemeiază pe principiile independenţei profesionale, imparţialităţii, obiectivităţii, fiabilităţii, confidenţialităţii şi eficienţei costurilor, Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj are următoarele obiective generale:

  • Consolidarea structurii şi funcţionării coordonate a Sistemului Statistic Naţional;
  • Modernizarea şi eficientizarea Sistemului Statistic Naţional;
  • Extinderea utilizării surselor de date administrative în procesul statistic;
  • Dezvoltarea produselor şi serviciilor statistice;
  • Îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor statistice;
  • Dezvoltarea resurselor umane;
  • Îmbunătăţirea promovării produselor şi serviciilor statistice în scopul satisfacţiei utilizatorilor.