Agricultură

Suprafaţa cultivată în profil de exploatare, cu principalele culturi

Fondul funciar, după modul de folosinţă

Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi

Producţia medie la hectar a principalelor culturi

Suprafaţa viilor pe rod

Producţia totală de struguri

Producţia medie de struguri la hectar

Producţia totală de fructe

Efectivele de animale

Producţia agricolă animală

Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole