Forţa de muncă

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale

Numărul mediu al salariaţilor

Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale

Şomeri înregistraţi şi rata şomajului