Populaţia

Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

Populaţia rezidentă pe sexe şi medii

Populaţia rezidentă, pe grupe de vârstă

Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii

Durata medie a vieţii

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă