Locuinţe şi utilităţi publice

Canalizare publică şi spaţii verzi

Fondul de locuinţe

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor

Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite

Localităţi în care se distribuie energie termică

Reţeaua de distribuţie a apei potabile